.
  • Biżuteria

  • Jewellery

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO AMBERMOON

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

WWW.AMBERMOON.PL 

ORAZ KLAUZULA RODO

 

  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Poniższy tekst stanowi regulamin Ambermoon prowadzonego pod adresem ambermoon.pl. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.ambermoon.pl i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, posiada spółka Ambermoon sp. z o.o. zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

3.Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ambermoon.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Domena internetowa www.ambermoon.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na wyroby jubilerskie stanowi własność spółki Ambermoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustówka 11B lok.6, NIP: 536-192-86-19, Regon: 367467771.

5. Definicje:  

Sprzedawca – Ambermoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-981) przy ul. Augustówka 11B/6, NIP: 536-192-86-19, Regon: 367467771.

Klient – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także (b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg  znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę wyrobów jubilerskich, pod adresem www.ambermoon.pl, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez Ambermoon.

Towar – wyrób jubilerski, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej. Jeżeli dostawa ma się odbyć poza obszarem Unii Europejskiej prosimy o kontakt mailowy w języku polskim lub angielskim w celu ustalenia możliwości zakupu.  

 

II. WARUNKI SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ  

1. Ambermoon prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym, a także posprzedażowa obsługa konsumentów, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zmianami); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 - jednolity tekst) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Złożenie zamówienia w ambermoon.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Ambermoon z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje dotyczące Towarów w ambermoon.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Ambermoon sp. z o.o. m.in. pod kątem dostępności Towarów.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem: a - komputer PC;

b - szerokopasmowe łącze internetowe;

c - przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);

d - zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e - włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.ambermoon.pl

f - aktywne konto e-mail.

6. Dla złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą serwisu do Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej Klienta, że jego zamówienie zostało doręczone do Sklepu Internetowego. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy za pomocą poczty elektronicznej Klienta przyjęcia zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie zlecenia mailowo pod adresem info@ambermoon.pl.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia lub zażądania przedpłaty.

9. Kamienie – bursztyny w sposób naturalny różnią się między sobą. W przypadku niemożności zapewnienia Klientowi kamienia o konkretnych, zamówionych parametrach – sklep zaproponuje w tej samej cenie kamień o nieznacznie różniących się parametrach i takiej samej lub wyższej wartości rynkowej.

10. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości i koloru kamieni – mają jedynie charakter informacyjny. Na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

11. Z uwagi na proces powstawania biżuterii –  wzory wykonywane są ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą nieznacznie różnić się między sobą. Towary - wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości - każdy z towarów jest niepowtarzalny i odróżnia się od pozostałych egzemplarzy.  

 

III. DOKONYWANIE ZMIAN, WYCOFANIE ZAMÓWIENIA  

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Sklep Internetowy rozpoczyna realizację:

a - w odniesieniu do towarów oznaczonych w sklepie internetowym jako „aktualnie dostępne" – w ramach ilości dostępnych w sklepie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,

b - w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą przystąpienia do ich produkcji, których to czynności Sklep Internetowy dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

2. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie e-mailem, pod adresem info@ambermoon.pl Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji osobistego odbioru produktu w Punktach Odbioru. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia produktu.  

 

IV. CENY I PŁATNOŚĆ  

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena towaru podana w sklepie internetowym nie obejmuje kosztu przesyłki realizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość kosztu przesyłki wskazana jest w koszyku podczas procesu składania zamówienia. Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa kupujący. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki ustalany indywidualnie, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej SA.

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Sklep internetowy honoruje następujące formy płatności:

a – płatność przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru przy ul. Siwińskiego 2 w CH Maxim w Legionowie.

b - płatność przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru przy ul. Czarodzieja 26 w Warszawie.

c – przekaz/przelew krajowy - na rachunek sklepu: ING Bank Śląski SA , 61 1050 1025 1000 0090 8018 8585 w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu,

d - przekaz/przelew zagraniczny w walucie EUR - na rachunek sklepu: ING Bank Śląski SA PL39 1050 1025 1000 0090 8018 8593 , SWIFT CODE: INGBPLPW,

e - szybki przelew w systemie PayPal,

f - płatność gotówką (za pobraniem) do rąk kuriera lub na poczcie.

g - płatności onlin (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)

W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunktach "b", "c" i "d" brak zapłaty za zakupiony towar w terminie 14 dni liczony od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

V. PARAGONY I FAKTURY  

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

2. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.  

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA  

1.Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony priorytetowy) lub firmy kurierskiej UPS. Sprzedający może również posłużyć się inną firmą kurierską. W przypadku zamówień indywidualnych, wykonywanych na życzenie Klienta,  czas realizacji i dostawy wynosi do 14 dni roboczych.

2. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem, pozostawi awizo. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Ambermoon sp. z o.o. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Ambermoon Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.  W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

3. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

4. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.  

 

VII. USZKODZENIA PRZESYŁEK  

1. W przypadku dostarczenia przesyłki uszkodzonej w transporcie i braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia produktu, które może z tego wynikać, zaleca się, jeżeli jest to możliwe, odstąpienie od odbioru przesyłki. Jeżeli uszkodzona przesyłka zostanie dostarczona, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Ambermoon przez e-mail. W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji prosimy, jeżeli jest to możliwe, o protokolarne potwierdzenie uszkodzenia w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Odebranie przesyłki przez Klienta oznacza przeniesienie na niego ewentualnych roszczeń wobec przewoźnika w związku z uszkodzeniem przesyłki (na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a - szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b - zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c - ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. (na podstawie art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).  

 

VIII. ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU  

1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2002 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie na adres Ambermoon lub na e-mail info@ambermoon.pl. Oświadczenie do pobrania poniżej. Prawo odstąpieia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów, np. z grawerem wykonanym na zlecenie Klienta, zmianą materiałów, z których produkt jest wykonany, zmianą rozmiaru itp. oraz Towarów niewystępujących w standardowej ofercie ambermoon.pl wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta.

2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny itp.).

3. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu uniknięcia uszkodzenia lub zagubienia przesyłki zaleca się, aby dokonując zwrotu towaru Klient wysłał towar na takich warunkach, na jakich otrzymał towar ze sklepu internetowego (tj. np. odpowiednio zabezpieczony, opakowany itp.), przesyłką za potwierdzeniem nadania (list polecony, list wartościowy), potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.

4. Zwrot Towaru w powyższym trybie odbywa się na koszt Klienta.

5. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Ambermoon maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.

6. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.  

 

IX. REKLAMACJE    

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2. Klient ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową lub na ww. adres Sklepu Internetowego.

4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury, ewentualnie inny dokument np. certyfikat, metka, wydruk z konta bankowego lub wskazać inny dowód zakupu, a na osobnej kartce opis wady.

5. Sklep Internetowy zapewnia możliwość odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez Kuriera wskazanego przez Sklep Internetowy pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych (wyłączając dzień zgłoszenia) licząc od zgłoszenia w Sklepie Internetowym przez Klienta potrzeby wysłania Towaru. W przypadku nadania przesyłki bezpośrednio przez Klienta, ze względów bezpieczeństwa reklamowany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w stopniu nie mniejszym niż w otrzymanej przesyłce. W celu uzyskania pewności dostarczenia reklamowanego produktu, wskazane jest zwrócić go przesyłką z potwierdzeniem nadania (list polecony, list wartościowy) lub potwierdzeniem odbioru.

6. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

7. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

8. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy.

9. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki, tj. 14 dni. Klient powiadamia Sklep Internetowy o fakcie nieotrzymania przesyłki drogą mailową na adres  info@ambermoon, przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub drogą pisemną na adres Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz upłynął termin doręczenia przesyłki określony w Regulaminie firmy świadczącej usługę doręczenia, Sprzedawca może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Klient niezwłocznie otrzyma od sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty na wskazany numer konta.  

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Ambermoon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-981) przy ul. Augustówka 11B/6,  danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) – data rozpoczęcia stosowania w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. .wyłącznie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych przez Ambermoon zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) – data rozpoczęcia stosowania w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r.

2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.

3. Dane związane z zawarciem Umowy, co do których Klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym Sklep Internetowy powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy.

4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a - prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

b - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

c -  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sklepu Internetowego oraz jednorazowo przewoźnicy w celu dostarczenia zamówienia lub operatorzy płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.

d -  dobrowolności podania danych

e -  żądania usunięcia danych.  

 

XI. OCHRONA PRAW AUTORSKICH  

1.Wszystkie wyroby oraz  zdjęcia wyrobów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością Ambermoon sp. z o.o.

2.Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, przedruk tekstów, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83). 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony ambermoon.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na ambermoon.pl

4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym.

6. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@ambermoon.pl

Informujemy, iż Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę pod firmą Ambermoon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz przez jej partnerów biznesowych, w celach związanych z realizacją sprzedaży i zakupu biżuterii oraz kamieni szlachetnych, jak również wykonywania usług z tym związanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) – data rozpoczęcia stosowania w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak będzie skutkował niemożnością zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i możliwość skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Ambermoon Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Augustówka 11B lok.6

 

 

 

 

płatności online

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl